Laboratorium Pomiarowe STEMAD

Witamy Państwa ma stronie naszego Laboratorium Pomiarowego

Jesteśmy laboratorium wzorcującym świadczącym usługi w zakresie wzorcowania przyrządów i urządzeń pomiarowych służących do pomiaru wielkości elektrycznych oraz mechanicznych.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcujących

Kompetencje naszego laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji nr AP 165 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

AP165_ILAC połączony

Certyfikat Akredytacji nr AP 165 - plik PDF
Zakres akredytacji nr AP 165 - plik PDF

W ramach zakresu akredytacji wzorcujemy:

 • mierniki rezystancji izolacji w zakresie 1MΩ ÷ 200GΩ ( Umax 10kV)
 • mierniki rezystancji analogowe oraz cyfrowe w zakresie (1MΩ ÷ 200GΩ)
 • próbniki przebicia AC / DC
 • źródła napięcia AC / DC
 • testery bezpieczeństwa elektrycznego
 • mierniki parametrów sieci (rezystancja, napięcie)

Poza zakresem akredytacji wzorcujemy:

 • mierniki rezystancji izolacji w zakresie 500GΩ ÷ 1TΩ (Umax 10kV)
 • mierniki rezystancji analogowe oraz cyfrowe w zakresie (0,01Ω ÷ 1MΩ)
 • multimetry ( ACV, DCV, ACA, DCA, Ohm)
 • zasilacze AC / AC (napięcie, prąd)
 • wkrętaki oraz klucze dynamometryczne
 • siłomierze
 • wagi nieautomatyczne


Prace wykonujemy głównie w siedzibie naszej firmy, w odpowiednio dostosowanych pomieszczeniach labo-ratoryjnych. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, prace możemy realizować również u Klienta, w miejscu zainstalowania obiektu wzorcowania.